Nota prawna

Ten nota prawna ostatnio zaktualizowany 8 kwietnia 2021 r.

hhb Electronic GmbH
Strittholzstraße 33
D – 82211 Herrsching
info@hhb.eu
+49 8152-918444

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: DE114415256
Obszar obowiązywania: https://hhb.eu
Rejestr: wpisany do Rejestru Handlowego w Monachium pod numerem
Numer w rejestrze: HRB 12149
Upoważniony przedstawiciel: Thomas Kalusa

Thank you for your message!


Vielen Dank für Ihre Nachricht!


Your form contains invalid fields!


Please check your input and try it again.

Ihr Formular beinhaltet ungültige Eingaben!


Bitte überprüfen Sie noch einmal alle Felder und versuchen Sie es erneut.